Werkzoekenden - Jongeren onder de 25 jaar

Jongeren onder de 25 jaar

Jongeren onder de 25 jaar

Jeugdwerkplan - JWP

VDAB wil jongeren 4 maanden na hun inschrijving een aanbod op maat doen.

Het Jeugdwerkplan richt zich tot alle werkzoekenden onder de 25 jaar, en recent werkloos. Met de scholing als maatstaf kijken we of een meer of minder intensieve aanpak noodzakelijk is. In het kader van de Europese Jeugdgarantie (Youth Guarantee) hebben we het Jeugdwerkplan geoptimaliseerd en versterkt. Nu kunnen we elke jongere binnen 4 maanden werkloosheid een job of een persoonlijke begeleiding aanbieden. Gaandeweg werd maatwerk belangrijker en zijn we overgegaan naar een begeleidingsmodel van het Sluitend Maatpak voor jongeren. Dit activeert jongeren sneller en laat ons toe vlug na te gaan worden wat het beste traject naar werk is.

Ons aanbod

  • een (intensieve) begeleiding op maat, een eerste werkervaring (via stages, Individuele Beroepsopleiding op de werkvloer (IBO);

  • een Werkinlevingsproject voor Jongeren (WIJ); 

  • vacatures op maat;

  • of een beroepsopleiding of onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT).