Werkzoekenden - Gespecialiseerde dienstverlening

Werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, helpen we verder via onze gespecialiseerde dienstverlening. 

Uitstroom naar werk

Uitstroom naar werk

Voortrajecten kwetsbare groepen

Tussen 1 januari 2014 en eind 2015 liep het ESF-project ‘voortrajecten kwetsbare groepen’. De voortrajecten moeten de doelgroep in een sterkere positie brengen om naar de arbeidsmarkt toegeleid te worden of om de arbeidsmarkt te betreden.

471

kwetsbare werkzoekenden volgden een voortraject
(waarvan 280 jonger dan 25 jaar)

NEET-doelgroep

Dit voortraject richt zich op kwetsbare groepen die niet in opleiding of begeleiding zitten of niet aan het werk zijn. We besteden bijzondere aandacht aan jongeren die niet preventief bereikt worden met o.a. het Jeugdwerkplan. Voor hen zijn remediërende acties nodig om de arbeidsmarkt te betreden.

Waarom dit traject?

Met het Vlaamse Jeugdwerkplan is de aanpak van de jeugdwerkloosheid meer en meer verfijnd en sluitend gemaakt. Toch blijft een restgroep door de mazen van het net vallen, zowel bij arbeidsbemiddeling als bij andere maatschappelijke instanties. Een doelgroep die herhaaldelijk afhaakt bij een opleiding of traject, nooit opdaagt op een afspraak en uiteindelijk van de radar verdwijnt. De drempel om dan terug te komen ligt vaak te hoog. Slechte ervaringen kunnen uitmonden in een afkeer voor alle instanties.

Medische, mentale, psychische of psychiatrische beperking

We  hebben een gespecialiseerde dienstverlening voor mensen met een medische, mentale, psychische of psychiatrische beperking (MMPP). Deze doelgroep staat ver van de arbeidsmarkt. Voor hen hebben we een aangepast begeleidingsaanbod dat bestaat uit toeleiding naar arbeidszorg of activeringsbegeleiding.

Na activering

Aanpak

De activeringsbegeleiding werkt MMPP-drempels weg die de inschakeling op de arbeidsmarkt verhinderen. Het gaat vooral om drempels als drugsverslaving, slechte huisvesting, alcoholisme en psychische problemen (angst, depressie, agressie, enz.).

Een activeringsbegeleiding duurt maximaal 18 maanden. De begeleiding start met een gezamenlijk groepsaanbod. Het brengt de mogelijkheden en drempels in kaart en biedt psycho-educatieve modules aan over stressmanagement, omgaan met verandering, omgaan met pijn, gezondheidsthema’s, maatschappelijke context van uitkeringen, enz. De psychiater en psycholoog van de partner ‘Zorg’ geven psychosociale begeleiding. De partner ‘Empowerment’ biedt competentieversterkende modules aan en organiseert een activeringsstage. 

Armoede

Heel wat werkzoekenden kampen met armoede en sociale uitsluiting. Specifiek voor mensen in armoede versterken we het begeleidingsaanbod met geïntegreerde werk-welzijnstrajecten (individueel en in groep).

Ervaringsdeskundigen in de armoede

Bij VDAB werken momenteel 5 ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. Zij ondersteunen vanuit de eigen voorgeschiedenis werkzoekenden en bemiddelen in de randvoorwaarden die de zoektocht naar werk belemmeren. De werkzoekende durft al gemakkelijker de stap te zetten naar een organisatie waarvan hij weet dat er iemand ‘zoals hij’ werkt. Omgekeerd weten ervaringsdeskundigen hoe ze contacten kunnen leggen met mensen in armoede, hoe ze hen kunnen motiveren om iets te ondernemen.