Werkzoekenden - Cursisten competentieversterking

Werkzoekenden die hun profiel willen versterken of professioneel een nieuwe weg willen inslaan, kunnen bij ons een opleiding volgen.

Werkplekleren steeds meer centraal

Werkplekleren steeds meer centraal

Werkplekleren (WPL) is een verzamelnaam voor verschillende opleidingsvormen waarvan (een deel van) de opleiding op de werkvloer plaatsvindt. Deze realistische context maakt de competenties sterker en efficiënter, en verhoogt de uitstroom van werkzoekenden.

Onder werkplekleren begrijpen we alle leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties in een arbeidssituatie die een leeromgeving is.

Succes van IBO

Als je een contract voor een Individuele Beroepsopleiding (IBO) afsluit, volg je gedurende 1 à 6 maanden een opleiding op de werkvloer. Je krijgt tijdens je IBO een inkomen dat een normaal loon benadert. En meer nog, als je je IBO succesvol afrondt, krijg je een contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf.

Instapstages

Instapstages

Instapstages helpen laaggeschoolde jongeren ervaring op te doen in een bedrijf en versterken hun competenties in de tweede helft van hun wachttijd. De maatregel ging van start op 1 januari 2013 en kadert in het economische relanceplan van de Federale Regering.

WIJ!

VDAB kent jaarlijks een grote instroom van ongekwalificeerde (laaggeschoolde) schoolverlaters. Deze jongeren geraken moeilijk aan een (eerste) job.
Om deze jongeren beter te wapenen startte in februari 2013 het ESF-project Werkinleving voor jongeren WIJ! in 13 centrumsteden: Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende,  Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout, Antwerpen en Gent.

Online leren: bijleren waar en wanneer je wil

Online leren: bijleren waar en wanneer je wil

Met online leren bereiken we ook kansengroepen.

 • 18% van onze klanten zijn jongeren

 • 17,5% laaggeschoolden

 • 13% allochtonen

 • 10,5% ouderen

 • 7,5% arbeidsgehandicapten

Geen Nederlands? Geen nood.

Geen Nederlands? Geen nood.

Van nieuw ingeschreven werkzoekenden die geen Nederlands kennen of slechts zeer beperkt, wordt kort na hun inschrijving hun kennis van het Nederlands gescreend.

Als hun kennis ontoereikend is voor de beoogde job, dan worden ze doorverwezen naar een Huis van het Nederlands voor een test of niveaubepaling. Vervolgens krijgt de anderstalige werkzoekende een sectorspecifieke opleiding NT2 of een geïntegreerd traject dat zowel de taal- als de technische opleiding combineert.

De actie kan ook een bemiddeling naar werk zijn waarbij NT2 inzet op taalcoaching bij stages en werkplekleren.

Mobiele opleidingen

Mobiele opleidingen

Het mobiele opleidingsaanbod waarop we in 2015 inzetten was:

 • lasser

 • metselaar

 • dakdekker

 • schoonmaker

 • tuinier

 • autobuschauffeur

We organiseren met lokale besturen, partners, sectoren en het onderwijs mobiele opleidingen. De opleiding vindt dus niet plaats in een ‘vaste’ opleidingslocatie van VDAB, maar wordt naargelang de regionale behoefte flexibel ter plekke georganiseerd.