Werkzoekende 50-plussers

Het aandeel van de 50-plussers schoot de voorbije jaren omhoog door de zwakke uitstroom, de voortschrijdende vergrijzing, de stijgende deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en de uitbreiding van de registratiebasis. Voorlopig houdt de uitstroom naar werk van de ouderen stand ondanks de zwakke conjunctuur.

Onze aanpak

De aanpak van de werkzoekenden ouder dan 50 onderscheidt drie groepen: de doelgroep ‘Actief+’, de doelgroep met verplichte infosessie en de spontane doelgroep. De verplichting tot deelname aan acties is verschillend. De infosessie kan gevolgd worden bij VDAB of bij partners.

Sinds januari 2014 wordt een onderscheid gemaakt tussen de begeleiding van de 50- tot en met 55-jarigen en van de 56-plussers. De eerste groep volgt de principes van het Sluitend Maatpak binnen de reguliere werking. Als de werkzoekende 50-plusser toch nood heeft aan een specifieke begeleiding, dan is een doorverwijzing naar de Actief+-werking mogelijk.