Werknemers - onze aanpak

VDAB, ook voor werknemers met loopbaanvragen

Werknemers met loopbaanvragen krijgen bij ons kwaliteitsvolle informatie zoals tips en advies over opleidingen, solliciteren, vacatures ... Werknemers met nood aan meer verdieping verwijzen we door naar de diverse loopbaancentra voor loopbaanbegeleiding. Sinds juli 2013 bieden we zelf geen loopbaanbegeleiding meer aan.

Onze website is de grootste jobsite van Vlaanderen. In samenwerking met partners stellen we, naast de vacaturebank, ook voor werknemers nuttige instrumenten ter beschikking voor een loopbaanportfolio (Mijn Loopbaan) of een persoonlijk ontwikkelingsplan. Is dit niet voldoende, dan hebben we een verkennend gesprek.

Moeten we diensten aan werknemers aanbieden?

Zeker wel! Dit past in de nieuwe visie van politiek, sociale partners en VDAB op het arbeidsmarktbeleid. Dit beleid moet ruimer zijn dan enkel focussen op de zoektocht naar werk van werkzoekenden. Arbeidsmarktbeleid moet loopbaanbeleid worden. Onze centrale opdracht blijft het bemiddelen van werkzoekenden. Maar, als we in het kader van een integraal loopbaanbeleid willen inzetten op duurzame en langere loopbanen, dan moeten we werknemers ondersteunen bij het vormgeven van hun loopbaan. Vandaar dat we al jaren voorzien in opleidingen voor werknemers en in opleidingscheques.

Loopbaandenken neemt toe

Ook werkende burgers, kunnen op VDAB rekenen voor het verder uitstippelen van hun loopbaan. Sinds midden 2013 bieden we loopbaanbegeleiding met loopbaancheques aan voor zowel werknemers als zelfstandigen die vastzitten in hun job, of die hun beroepsleven over een andere boeg willen gooien. Wat loopbaancheques betreft bevestigde 2015 het succes van 2014. De vraag naar loopbaanbegeleiding blijft toenemen. De burger kan bovendien nog meer kiezen uit een groeiend aantal loopbaancentra. Steeds meer nemen werknemers hun loopbaan in eigen handen en kiezen ze voor een erkende loopbaanpartner om hen daarbij te ondersteunen.

Loopbaandienstverlening

De vernieuwing van het landschap van de loopbaanbegeleiding zette zich in 2015 door.  We nemen de rol op van regisseur en bieden zelf geen loopbaanbegeleiding, zoals in het verleden. Door een nieuwe juridische regeling (Besluit van de Vlaamse Regering over Loopbaanbegeleiding van 17/05/2013) konden we  tussen 1 juli 2013 en 31 december 2015 al 176 centra bevoegd maken voor loopbaanbegeleiding. Werknemers kunnen in 1.179 vestigingen terecht. Op onze vernieuwde website plaatsten we informatiepagina’s waar geïnteresseerden ook een overzicht vinden van alle erkende loopbaancentra in Vlaanderen.

We werkten ook een aanvraagsysteem uit voor de loopbaancheque, waarmee burgers via een kleine persoonlijke bijdrage (40 euro) een pakket van 4 uur loopbaanbegeleiding kunnen volgen bij een bevoegd centrum. Een burger kan twee loopbaancheques aanvragen in een periode van 6 jaar. Hij kan ze spreiden over 6 jaar, maar desgewenst kan hij ze combineren om één langlopende begeleiding te volgen.

Loopbaandenken in ‘actie’

Door de groei van het aantal loopbaancentra kan de burger nog moeilijk ‘door het bos de bomen’ zien. Onze bemiddelaars in de Werkwinkels en van de Servicelijn staan paraat om hierbij te helpen.