Werkgevers - sectorale werking

Met strategische ondernemingsplannen gaan we na hoe we knelpunten onder andere samen met partners kunnen oplossen. Maar we laten ook mensen met knowhow over eenzelfde gebied per sector samenwerken. Dat kan door bv. in eenzelfde team te werken, vanop dezelfde locatie te werken of goede werkafspraken te maken. Daarom willen we ons ook specifiek sectoraal organiseren.

We werken vandaag met zes beroepenclusters:

  • zorg en onderwijs

  • diensten aan personen en bedrijven

  • hout en bouw

  • industrie

  • businesssupport, retail en ICT

  • transport en logistiek

We gaan onverminderd door met vraaggerichte dienstverlening, afgestemdop de behoeften van de arbeidsmarkt. Vanuit de sectorale invalshoek binnen het dienstverleningsmodel ‘Iedereen bemiddelaar’, kunnen we hier beter op inspelen.

Het voorbije jaar zijn de sectorale teams aan de slag gegaan in Oost-Vlaanderen, naast Antwerpen. Ook in Brussel hebben we een sectorale werking ‘op maat van Brussel’ uitgewerkt. In Antwerpen werden naast de Servicepunten Zorg ook sectorale servicepunten ingericht voor de haven en logistiek (Talentenstroom), de industrie (Talentenfabriek), de bouwsector (Talentenwerf) en onderwijs (Onderwijstalent). Deze servicepunten zijn eerste, laagdrempelige aanspreekpunten voor leerlingen, werkzoekenden, begeleiders van werkzoekenden en leerlingen en werkgevers om meer informatie te krijgen over werken in de sector, het vacatureaanbod, het opleidingsaanbod, tewerkstellingsinitiatieven …