Werkgevers - essentie van onze aanpak

Werkgevers kunnen rekenen op een kwalitatieve basisdienstverlening, via een optimale mix van kanalen. Werkgevers kunnen via MasterVac:

  • hun vacature online registreren en publiceren op de VDAB-website;

  • op zoek gaan naar geschikte kandidaten in de cv-databank;

  • hun vacatures opvolgen en beheren, en daarbij feedback geven op sollicitaties van kandidaten.

Werkgevers kunnen ons ook extra ondersteuning vragen bij de invulling van hun vacature. Dan maken we elke dag een inschatting van de kans op invulling van de vacature. Is de kans hoog, dan houden we de werkgever via e-mail op de hoogte. Is die kans laag, dan voorzien we gerichte toeleidingsacties op maat van de vacature. Daarnaast bieden we ondersteuning bij de opmaak van de vacature, zowel online tijdens registratie als door een bemiddelaar. Vergeleken met 2014 nam het aantal ontvangen jobs in de meeste sectoren opnieuw toe.