Werkgevers - concrete cijfers

Door de heropleving van de economie liep het aantal ontvangen vacatures al in 2014 gestaag op, al bleef het herstel bescheiden en broos. Sinds 2015 zien we een uitgesproken positieve evolutie: uitgezonderd juli noteerden we elke maand een stijging. In 2015 werden 179.308 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU), dus niet via wervings- en selectiekantoren. Dit is 12,7% meer dan in 2014.

Terwijl globaal eind 2014 voor elke openstaande vacature (NECzU rechtstreeks aan VDAB gemeld) 9,3% niet-werkende werkzoekenden beschikbaar waren, nam de spanningsindicator eind 2015 licht af tot 8,7%. De arbeidsmarkt is dus iets krapper geworden.

Het aantal ingevulde vacatures daalde van 81% in 2014 naar 77,4%. In absolute cijfers betekent dit voor 2015, 49.565 vervulde vacatures ten opzichte van een totaal van 64.045 afgehandelde vacatures.

De helft van de vervulde vacatures werd binnen de 44 dagen afgehandeld.

Vacatures per sector

Vacatures per sector

De meeste sectoren evolueerden in 2015 positief in vergelijking met een jaar voordien. Vooral de secundaire sector (industrie) ontving opvallend meer vacatures. In de metaalsector, de bouwsector en de sector ‘Dranken, voeding en tabak’ werden merkelijk meer vacatures gemeld. Ook in de gezondheidszorg en in ‘Horeca en toerisme’ zagen we mooie groeicijfers. Slechts drie sectoren ontvingen minder vacatures dan in 2014. De sterkste daler was de – kleine – sector ‘Textiel, kleding en schoeisel’. De sectoren ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ en ‘Diensten aan personen’ gingen er licht op achteruit.

Een sterke stijging in het jobaanbod en een lichte daling in het aantal werklozen zorgt voor een iets sterkere spanning op de arbeidsmarkt.

Vacatures regionaal bekeken + 17,3%

Het aantal rechtstreeks aan VDAB gemelde vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten is in 2015 met 17,3% gestegen in vergelijking met een jaar eerder.  Deze stijging was echter niet in alle regio’s even sterk.

Tevredenheid werkgevers

Ook in 2015 steeg de tevredenheid bij de werkgevers over onze vacaturewerking. 86% vindt onze informatieverstrekking goed tot zeer goed. Daarmee overschrijden we afgetekend de norm van het Jaarondernemingsplan.

Ook over het behandelen van hun vacatures zijn de werkgevers tevredener dan in 2014. Die score steeg naar een gemiddelde van 68%. Als we er de kmo’s uitlichten, dan zien we hun tevredenheid stijgen met 4% in vergelijking met 2014. Op beide punten beantwoorden we aan de norm.

Dit zijn de cijfers: 

 

Voorjaar 2014 (%)Najaar 2014 (%)Voorjaar 2015 (%)Najaar 2015 (%)Norm (%)
Informatieverstrekking86,286,887,585,375,0
Vacatures alle bedrijven66,865,870,866,363,5
Vacatures KMO’s66,563,671,366,963,5