Speciale projecten

Ieder jaar lopen er bij VDAB enkele projecten die zich onderscheiden omdat ze een stap verder gaan dan onze reguliere dienstverlening vallen en/of brandend actueel zijn.  

Vick

Vick

Vick is een digitaal platform waar afstudeerders sollicitatietips en jobinspiratie kunnen vinden. Vick brengt hen op een snelle, gemakkelijke en leuke manier in contact met experts en laat zien waar er jobs zijn.

De focus van het Labo Nieuwe Dienstverlening ligt momenteel vooral op afstudeerders. Waarom? Jongeren zijn digitaal zeer sterk en ze verwachten dat wij dat ook zijn. Het labo ontwikkelt daarom samen met jongeren nieuwe digitale toepassingen. Deze apps worden verzameld op het Vick-platform en verschijnen op vick.vlaanderen.

Actieplan vluchtelingen

Sinds mei 2015 zijn de asielaanvragen sterk gestegen. VDAB verwacht vanaf het voorjaar 2016 naar schatting 10.000 extra nieuwkomers, een verdrievoudigde instroom. Om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te kunnen houden, steekt VDAB een tandje bij.

De rode draad door ons actieplan vluchtelingen is het principe “integration through work”, want werk is een belangrijk middel tot integratie. De Vlaamse Regering heeft 7,5 miljoen voorzien om de werking van VDAB te versterken. Daarmee kon VDAB 35 extra bemiddelaars aanwerven. Zij zijn tegen april 2016 inzetbaar, wanneer de verhoogde instroom voelbaar is. Samen met de huidige inwerkingsconsulenten en NT2-instructeurs gaan ze de nieuwkomers administratief opvangen en na een eerste inschatting begeleiden naar loopbaanoriëntatie, taal- en werkervaringstrajecten en specifieke projecten. Daarnaast worden de middelen ingezet op welomschreven, lokale acties die het voorziene Vlaamse aanbod aanvullen. 

Voorbereiding controlebevoegdheid

Naast onze opdracht als loopbaanregisseur en dienstverlener, hebben we vanaf 1 januari 2016 een controlebevoegdheid. We controleren of de werkzoekenden die verplicht ingeschreven zijn bij VDAB beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Ons doel is om elke werkzoekende duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt. De controletaak is in handen van een onafhankelijke en neutrale Controledienst en staat los van onze bemiddelings-, begeleidings- en opleidingstaken.

In 2015 is intensief voortgewerkt aan de operationalisering van de controlebevoegdheid binnen VDAB. Onder andere de uitrol van Sluitend Maatpak+ voor een efficiënte opvolging van het zoekgedrag, gebeurde volgens planning. Ook met de sociale partners werd tijdig een akkoord bereikt over de nieuwe werking.