Samen met onze partners

De diensten die VDAB aanbiedt, zijn zeer uiteenlopend. Daarom zijn we blij te mogen rekenen op gespecialiseerde partners met specifieke competenties en ervaring. Zo zijn we samen sterk voor werk.

Tevredenheid

Elk jaar peilen we de tevredenheid van onze partners. In 2015 streefden we naar 63% tevreden partners. Met 71,3% overtroffen we ruimschoots dat doel.

Soorten partners

VDAB bundelt elke dag zijn krachten met honderden partners om elk project tot een goed einde te brengen. Dat is nodig om elk jaar opnieuw duizenden mensen via tal van samenwerkingsverbanden aan een job te helpen, op te leiden of loopbaanadvies te geven.

Wij krijgen hulp van:
1. strategische partners, met wie we structurele en duurzame oplossingen uitstippelen;
2. sectorpartners, die sectorspecifieke competenties en inzichten leveren;
3. doelgroeppartners, die ons helpen de aanpak af te stemmen op maat van specifieke groepen.

Samen staan we zoveel sterker om meer mensen snel en met succes aan een duurzame baan te helpen.