Meer dan 1 jaar werkzoekend

Kortdurig werkzoekenden zijn minder dan een jaar werkzoekend, langdurig werkzoekenden tussen één en twee jaar, en zeer langdurig werkzoekenden meer dan twee jaar.

De langdurige werkloosheid loopt op

door de jarenlange crisis. Na een jaar werkloosheid neemt de kans op werk sterk af. Naast de conjunctuur en persoonlijke kenmerken zoals leeftijd en studieniveau, worden de huidige pieken sterk bepaald door wijzigingen in de regelgeving. De langere beschikbaarheid, de beperking van de inschakelingsuitkering en de activering van de werklozen met bedrijfstoeslag zijn er daar enkele van.

9,2% globale uitstroomkans

De uitstroomkans wordt berekend door het aantal werkzoekenden dat in de loop van een maand aan het werk gaat, te delen door het totale aantal niet-werkende werkzoekenden aan het begin van die maand. Naarmate de werkloosheidsduur oploopt, daalt de kans om uit de werkloosheid te geraken. De globale uitstroomkans is 9,2%. Ze daalt van 15,8% voor de pas ingestroomde werkzoekenden naar 3,1% voor de zeer langdurig werkzoekenden. De huidige werkloosheidsduur is dus een goede voorspeller voor de toekomstige werkloosheid.

Naast de conjunctuur en persoonlijke kenmerken zoals leeftijd en studieniveau, worden de huidige pieken sterk bepaald door wijzigingen in de regelgeving. De langere beschikbaarheid, de beperking van de inschakelingsuitkering en de activering van de werklozen met bedrijfstoeslag zijn daar enkele voorbeelden van.

Kenmerken van de langdurig werkzoekenden

  • Eén op vier zeer langdurig werklozen heeft een arbeidshandicap.

  • De arbeidsmarktpositie van allochtonen is minder gunstig dan deze van autochtonen. Dat komt echter niet tot uiting in de werkloosheidsduur.

  • De minder gunstige arbeidsmarktperspectieven van laaggeschoolden vertalen zich in een groter aandeel in de langdurige en zeer langdurige werkloosheid.

  • Mannen zijn meer en langer werkloos. De industrie met veel mannelijke werknemers kreeg in de crisisjaren de hardste klappen. Dat deed de mannelijke werkloosheid snel stijgen. De industrie kon zich nadien niet herstellen.