Kerncijfers

We plaatsen op onze website zo veel mogelijk werkaanbiedingen voor werkzoekenden. In 2015 bedraagt het cumulatief totaal aantal ontvangen vacatures (MasterVac en alle overgenomen databanken, dus inclusief alle uitzendvacatures) 1.062.568 vacatures.

Dit is een toename met 33,6% ten opzichte van 2014. Door de heropleving van de economie liep het aantal ontvangen vacatures al in 2014 gestaag op, al bleef het herstel bescheiden en broos. Sinds 2015 zien we een uitgesproken positieve evolutie: uitgezonderd juli noteerden we elke maand een stijging.

Het aantal ingevulde vacatures (vervullingspercentage) daalde van 81% in 2014 naar 77,4%. In absolute cijfers betekent dit voor 2015 49.565 vervulde vacatures ten opzichte van een totaal van 64.045 afgehandelde vacatures.

Onze beleidsdoelstellingen

De Vlaamse Regering besliste in haar regeerakkoord dat enkel de VRT en De Lijn als extern verzelfstandigde agentschappen nog met een beheersovereenkomst zouden werken. Eind 2014 werd de beheersovereenkomst met VDAB stopgezet. Er volgde geen nieuwe beheersovereenkomst meer. De (middel-)lange termijnbeleidsdoelstellingen voor VDAB liggen sedert 2015 vast in een doelstellingenkader, gebaseerd op de Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie. De verschillende departementen en agentschappen van het beleidsdomein Werk en het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie maken voortaan in Jaarlijkse Ondernemingsplannen duidelijk hoe zij zullen bijdragen aan de realisatie van deze beleidsdoelstellingen.

VDAB draagt bij aan deze 6 gemeenschappelijke strategische doelstellingen:

1. Iedereen aan het werk: We activeren elk talent met het accent op maatwerk.
2. We investeren in wendbare leerlingen/jongeren d.m.v. een performant kader leren en werken.
3. We investeren in  wendbare werknemers in sterke loopbanen.
4. We investeren in ondernemerschap en wendbare ondernemingen en  organisaties.
5. We investeren in de randvoorwaarden voor een meer toekomstgericht arbeidsmarkt-, ondernemersbeleid.
6. We investeren in de Europese, internationale en interregionale netwerken in het kader van de realisatie van het eigen beleid.

VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers, dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische kijk op de arbeidsmarkt van vandaag. Daarom geven we je een blik op ‘de wereld van VDAB’ of de arbeidsmarktgegevens waarbinnen we onze taken vervullen.